SERI WANG ENTERPRISE adalah sebuah Firma Kredit Komuniti Berlesen yang telah didaftarkan pada 06hb Ogos 1987 di bawah peruntukan Akta Pendaftaran Perniagaan, 1956 (Pindaan - 2001), dan dilesenkan di bawah seksyen 5, Akta Pemberi Pinjam Wang Berlesen, 1951 (Pindaan - 2003) dan beralamat di No. 40-D, Jalan Pt. Batu Putih, Mukim 4, Simpang Lima, 83020 Batu Pahat, Negeri Johor Datul Takzim.

Kami adalah ahli korporat Persatuan Pengurusan Kredit Malaysia (ACMM)

Berikut adalah merupakan Cap Dagangan berdaftar firma kami yang telah didaftarkan dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia dibawah peruntukan Akta Cap Dagangan, 1976 dan Peraturan-Peraturan Cap Dagangan, 1997.

Cap Dagangan kami diatas melambangkan ketelitian, kebolehpercayaan, Beringtegeriti dan berstandard tinggi serta berkekalan, Ianya mempamerkan sebuah visi dan misi dalam meningkatkan muntu serta kualiti perkhidmatan dan juga menggambarkan sebuah organisasi yang mempunyai kekuatan, keupayaan, kecermatan dan kebijaksanaan dalam perniagaan serta perkhidmatan yang ditawarkan.

Objektif yang firma kami adalah meryediakan kemudahan pinjaman bagi mereka yang mempunyai masalah kewangan dan / atau memerlukan bantuan kewangan serta mempunyai kebolehan untuk membayar balik suata pinjaman mereka.

Firma kami adalah subuah perniagaan yang berlesen dan firma kami senantiasa mematuhi peruntukan undang-undang dalam proses untuk merdapatkan balik hutang lapuk atau hutang yang tidak terbayar.

Oleh yang demikian,jika anda memerlukan bantuan kewangan, sila hubungi kami.

Call Now

error: Content is protected !!
WhatsApp chat